Obituaries

Mrs. Saadia  Gaitan thumbnail

Mrs. Saadia Gaitan

September 15, 1955 - May 2, 2020

Mrs. Martina  Magallanes thumbnail

Mrs. Martina Magallanes

July 30, 1942 - May 2, 2020

Mr. Adrien Scott Keppler thumbnail

Mr. Adrien Scott Keppler

November 17, 1979 - May 2, 2020

Mrs. Maria  Fernandez thumbnail

Mrs. Maria Fernandez

October 20, 1935 - May 1, 2020

Mr. Octavio  Ceballos thumbnail

Mr. Octavio Ceballos

May 20, 1940 - May 1, 2020

Mr. Juan Giraldo Cabrera Ales thumbnail

Mr. Juan Giraldo Cabrera Ales

December 5, 1953 - May 1, 2020

Mr. Teofilo   Morales thumbnail

Mr. Teofilo Morales

October 8, 1941 - April 30, 2020

Visitation:
Tuesday, May 5, 2020

Mrs. Esperanza  Rojas thumbnail

Mrs. Esperanza Rojas

December 18, 1930 - April 30, 2020

Visitation:
Monday, May 4, 2020

Mrs. Olga Marina Ferrufino thumbnail

Mrs. Olga Marina Ferrufino

February 24, 1937 - April 29, 2020

Mr. Henry J. Lastra thumbnail

Mr. Henry J. Lastra

June 14, 1966 - April 29, 2020

Visitation:
Wednesday, May 6, 2020