Obituaries

Mrs. Ainsley M. Barberena thumbnail

Mrs. Ainsley M. Barberena

September 28, 1943 - May 7, 2020

Mrs. Zeida  Aleman thumbnail

Mrs. Zeida Aleman

January 21, 1936 - May 7, 2020

Mrs. Blanca Iris Seda thumbnail

Mrs. Blanca Iris Seda

May 9, 1928 - May 6, 2020

Service:
Monday, May 4, 2020

Mr. Octavio   Ramirez thumbnail

Mr. Octavio Ramirez

July 22, 1941 - May 6, 2020

Mr. Rosario Modesta Reyes thumbnail

Mr. Rosario Modesta Reyes

December 13, 1941 - May 5, 2020

Visitation:
Thursday, May 7, 2020

Mrs. Saadia  Gaitan thumbnail

Mrs. Saadia Gaitan

September 15, 1955 - May 2, 2020

Mrs. Martina  Magallanes thumbnail

Mrs. Martina Magallanes

July 30, 1942 - May 2, 2020

Mr. Adrien Scott Keppler thumbnail

Mr. Adrien Scott Keppler

November 17, 1979 - May 2, 2020

Mrs. Maria  Fernandez thumbnail

Mrs. Maria Fernandez

October 20, 1935 - May 1, 2020