Obituary for Ms. Julia Amelia Waikay

Ms. Julia Amelia Waikay thumbnail

Ms. Julia Amelia Waikay

August 12, 1936 - November 22, 2022

 

Timeline for Ms. Julia Amelia Waikay

Born: August 12, 1936
Died: November 22, 2022

Condolences for Ms. Julia Amelia Waikay

4