Obituary for Mr. JUAN ALEJANDRO MORETA

Mr. JUAN ALEJANDRO MORETA thumbnail

Mr. JUAN ALEJANDRO MORETA

January 11, 1949 - June 25, 2024

 

Timeline for Mr. JUAN ALEJANDRO MORETA

Born: January 11, 1949
Died: June 25, 2024

Condolences for Mr. JUAN ALEJANDRO MORETA

4