Obituary for Mr. Eduardo Rafael Barraza Egea

Mr. Eduardo Rafael Barraza Egea thumbnail

Mr. Eduardo Rafael Barraza Egea

January 31, 1938 - January 19, 2023

 

Timeline for Mr. Eduardo Rafael Barraza Egea

Born: January 31, 1938
Died: January 19, 2023

Condolences for Mr. Eduardo Rafael Barraza Egea

4