Obituary for Ms. Ofelia Torres

Ms. Ofelia  Torres thumbnail

Ms. Ofelia Torres

December 20, 1931 - May 1, 2021

 

Timeline for Ms. Ofelia Torres

Born: December 20, 1931
Died: May 1, 2021

Condolences for Ms. Ofelia Torres

4